Dennis van der Stroom (2018)

Alle films op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet worden gekopieerd. Het plaatsen van een link naar onze website is wel toegestaan.

Dennis van der Stroom: Draaginsigne Gewonden

Door Ruud Stoeten

Het Draaginsigne Gewonden.

Voor Dennis van der Stroom uit Horssen heeft deze onderscheiding grote betekenis. Hij voelt zich erkend, zijn gezondheidsklachten worden serieus genomen door volk en vaderland. En dat betekent dat hij nu met een lichter hart overeind kan krabbelen om mee te draaien in de maatschappij.

Dat legde de Horssenaar op die dag in april 2018 uit aan onze filmmaker Jos Kruisbergen. Het gebeurde in het Drutense gemeentehuis, waar burgemeester Luciën van Riswijk hem het lintje opspeldde. Familieleden keken trots toe en ook de aanwezige militaire vertegenwoordigers knikten tevreden.

Zoals Peter van Uhm, oud-commandant der Nederlandse Strijdkrachten. Hij wees erop dat de taken van de militair staan beschreven in de grondwet: het beschermen van het vaderland, maar ook het leveren van een bijdrage aan de internationale rechtsorde. Dat laatste overkwam Dennis van der Stroom: hij werd in 2008 op missie gestuurd naar Afghanistan en zag daar zoveel  verschrikkelijke dingen dat hij er een posttraumatische stressstoornis aan overhield. Hij stond er op de grens tussen leven en dood en worstelde met vragen over onder meer ‘goed’ en ‘kwaad’. De Horssenaar moest jarenlang vechten tegen de gevolgen van zijn psychische verwondingen. Nu begint hij zich weer een volwaardig lid van de maatschappij te voelen.

Oud-generaal Van Uhm legde uit dat militairen door een democratisch gekozen regering worden weggestuurd naar een missiegebied. “Het is geen vraag om te gaan, maar een eis”, aldus Van Uhm. “Daar staat tegenover dat het werk van de uitgezonden militairen wordt erkend evenals hun nazorg en die van het thuisfront.”

Dennis van der Stroom was duidelijk geëmotioneerd door de plechtigheid die hem in het gemeentehuis ten deel  viel. “Heel bijzonder”, zei hij. “Ik zie het als een erkenning.”