NIEUWSBRIEF 2BG 2023

Tweestromenland in Beeld en Geluid.

Beste donateurs en genodigden,

Dit jaar vieren we het 29-jarig bestaan van onze Stichting Tweestromenland in Beeld en Geluid.

Het worden dus weer prachtige mooie momenten in het donateursweekeinde, waarbij de voorstellingen dit jaar zullen plaatsvinden op vrijdag 26 mei om 20.00 uur, zaterdag 27 mei om 14.00 uur en 20.00 uur in De Bogerd, Van Heemstraweg 53, 6651 KH in Druten.

Voorwoord door de voorzitter

Wát vliegt de tijd! Daar weet u állemaal ongetwijfeld over mee te praten! Het is alweer 29 jaar geleden dat onze Stichting Tweestromenland in Beeld en Geluid het levenslicht zag. En zelfs na al die jaren gaan onze filmkunstenaar Jos Kruisbergen en alle vrijwilligers onverdroten verder om niet alleen u, maar ook alle toekomstige generaties, de mogelijkheid te bieden ‘terug te blikken naar het prachtige land van Maas en Waal van vandaag’!! Hiermee houden wij onverminderd vast aan ons motto: ‘Geef het heden een toekomst’!!

Ook voor de donateurs-bijeenkomsten van dit jaar heeft Jos weer een prachtig en sfeervol juweeltje gefilmd en gemonteerd en zal door onze filmoperator Theo Kooijmans worden vertoond.

Het wordt een bijzondere en unieke documentaire die Jos maakte van 2003 t/m 2009 over het Kulturhus Boven-Leeuwen. Zes jaar lang draaide de camera van Jos met zijn toenmalige geluidsman Geert Megens  in het “Boveneindse durp”. Op pad gaan en blijven volgen tot het project klaar is, dat is de kracht van Stichting Tweestromenland in Beeld en Geluid.

Oud NOS coryfee Theo Leeuwenburgh betrokken bij de oprichting van de “Club” en al 29 jaar als adviseur betrokken bij de oprichting, zegt zo’n project is voor de omroep niet te betalen.

Het filmverhaal van Bas van der Hoeven vindt u elders in de nieuwsbrief. Samen gaan we op voor ons 30 jarig bestaan.

Op naar ons 30 jarig bestaan in 2024!

We houden onverminderd vast aan ons motto. GEEF HET HEDEN EEN TOEKOMST!!

Wim Lamers, voorzitter

   

Woordje door Jos Kruisbergen

Dit jaar bestaan we als stichting alweer 29 jaar en we gaan nog steeds gewoon door. Het donateursweekend van dit jaar mag u echt niet missen. Lees het verhaal in de nieuwsbrief geschreven door journalist Bas van der Hoeven.

Zes jaar lang, van 2003 tot 2009, volgden Geert Megens en ondergetekende in het plaatsje Boven-Leeuwen de ontwikkeling van het nieuwe Kulturhus. We waren erbij van de sloop tot de nieuwbouw van de Mariaschool die gevestigd is in het Kulturhus.

Dit mag echt uniek werk worden genoemd, omdat zoiets voor de televisie niet te maken is. Zo’n documentaire zou tonnen gaan kosten is ons verteld door televisiebazen. Daarom zijn we niet minder trots dat wij dat als vrijwilligersorganisatie hebben kunnen en mogen maken.

Kijk naar het tv-programma Klussen met kijkers. Ze maken een film van anderhalf uur over het verbouwen van een kamer, keuken en zolder. Wij hebben in de anderhalf uur durende documentaire letterlijk alles gevolgd: de opstand van het dorp, de inwoners, politiek, de school, de leerlingen, de sloop én de nieuwbouw en het verenigingsleven. Kortom een bijzonder document waar we iedereen die eraan meegewerkt heeft ontzettend dankbaar voor zijn. Opnieuw een documentaire met eeuwigheidswaarde.

Een korte trailer is te zien op onze site www.2bg.nl

Jos Kruisbergen, cineast 2BG

HET PROGRAMMA VAN ONZE DONATEURSDAGEN:

Hoe eendracht in Boveneind voor een kulturhus zorgde (2003 – 2009) 

Het succes van D’n Dulper, een voorbeeld voor heel Gelderland

Een anderhalf uur durende speelfilm met mensen die allemaal zichzelf spelen. Zelfs politici lijken even partij- en eigenbelang aan de kant te schuiven voor een hoger doel: de leefbaarheid van Boven-Leeuwen. De documentaire die Jos Kruisbergen maakte over de totstandkoming van kulturhus D’n Dulper laat zien waarin een klein dorp groot kan zijn als verschillen vervagen en gemeenschappelijke belangen op één komen te staan.

Zes jaar lang, van 2003 tot 2009, volgde Kruisbergen voor Tweestromenland in Beeld en Geluid de perikelen rond D’n Dulper. Van de eerste plannen tot aan de opening van het nieuwe multifunctionele gebouw dat sinds begin 2009 onder andere basisschool, sporthal en dorpshuis vervangt.

Het concept kulturhus komt uit Denemarken. Daar zorgt centralisatie van activiteiten in een multifunctionele accommodatie al jaren voor behoud van leefbaarheid in kleine kernen. Gelders Gedeputeerde Hans Esmeijer omarmde het fenomeen, haalde het naar Nederland en wist overheidsgeld los te peuteren. Uit twintig aanmeldingen werden drie zogenoemde pilotprojecten geselecteerd: Beneden-Leeuwen hoorde bij de uitverkoren dorpen.

De film laat zien hoe Boveneind de krachten bundelde, hoe tegenstanders twijfelaars werden en uiteindelijk medestanders. Hoe honderden mensen, soms letterlijk, een steentje bijdroegen aan een resultaat om trots op te zijn. Zelfs de netelige dialectkwestie ‘ís het nou Dulper of Durpel?’ werd opgelost en vele verenigingen vonden hun plek in het gemeenschapsgebouw. Een succesverhaal.

Ga twintig jaar terug in de tijd en kijk verbaasd, vertederd, met ongeloof en bewondering naar Hoe eendracht in Boveneind voor een kulturhus zorgde. Zie de ouders van nu als basisscholieren van toen over hun toekomst praten, zie de senioren van nu als bestuurders van toen hun plannen uitleggen en bereid u voor op snedige opmerkingen van inmiddels overleden streekgenoten. De film speelt in Boven-Leeuwen maar is exemplarisch voor de eigenzinnigheid en veerkracht van de Maas en Waler, die – als het er op aankomt – prima zijn eigen boontjes kan doppen. Dat zijn ze al vele eeuwen gewend.

Door Bas van der Hoeven, verslaggever 2BG

Wist u ook dat wij op Facebook actief zijn! Zodra er een nieuw filmpje op onze website www.2bg.nl komt te staan staat dat ook op fb. Dus wilt u ook op de hoogte blijven en u bent actief op Facebook. Like dan onze fb pagina via deze link: Tweestromenland in Beeld en Geluid.

Stichting Tweestromenland in Beeld en Geluid

KvK – nummer: 41058749

Email: info@2bg.nl

Website: www.2bg.nl

Donateursadministratie:

Emailadres: donateurs@2bg.nl

Voor donateurs- en sponsorbijdragen, schenkingen e.d.:

Bankrekeningnummer NL71 RABO 0105 8462 44 t.n.v. de Stichting Steun

Tweestromenland in Beeld en Geluid te Wamel

(Rabobank Maas en Waal)

Incassant ID: NL44ZZZ110461220000

 

Bestuur en medewerkers:

Wim Lamers (voorzitter)

Joke van Leeuwen (secretaris-penningmeester)

Henri Post (financieel adviseur)

Joyce Schippers (donateuradministratie)

Jos Kruisbergen (cineast)

Piet van Ballegooy (webmaster)

Theo Kooijmans (videospecialist)

Ruud Stoeten (publiciteit en teksten)

Bas van der Hoeven (teksten)

Nicole Megens (teksten)

Hans Nas (presentatieteam)

Adviseurs:

Jantine de Jonge (tv-presentatrice)

Theo Leeuwenburgh (oud-tv-regisseur)

Jan Keja (tv-regisseur)

Chris Ronteltap (directeur Nationaal Legermuseum)

Gerard Zondag (ondernemer)