WORD DONATEUR

Wilt u donateur worden? Graag!
De Stichting Tweestromenland in Beeld en Geluid bestaat uit louter vrijwilligers, die geheel belangeloos in de weer zijn met het in beeld brengen van het rivierenland. Dat werk kan alleen worden gedaan dankzij giften van onder anderen onze groeiende groep donateurs.

De filmproducties van cineast Jos Kruisbergen over mensen, gebeurtenissen en evenementen zijn intussen ‘wereldberoemd’ in en rond het Land van Maas en Waal. Soms zijn ze zelfs op de landelijke televisie te zien. Regionale en landelijke kranten schrijven regelmatig lovende recensies over de producties van de Stichting Tweestromenland in Beeld en Geluid en ook informatieve websites over de streek maken er melding van.

Doelstelling van de stichting is het vastleggen van wat er nu in Maas en Waal gebeurt, zodat toekomstige generaties kunnen zien hoe wij onszelf hier momenteel bezighouden. We leven in een tijd waarin alles snel gaat en het geheugen kort is. De stichting vindt dat belangrijke gebeurtenissen en dingen die mensen over vroeger en nu hebben te vertellen, niet in het vergeetboek terecht mogen komen.

Gelukkig zien talrijke inwoners van Maas en Waal het belang in van onze activiteiten en ondersteunen die ook in financieel opzicht. Die hulp hebben wij hard nodig. Want het produceren van een goede film is een dure aangelegenheid. Hoewel ons camerateam en alle andere medewerkers er geen cent aan verdienen, zijn zowel de apparatuur als het filmmateriaal zeer kostbaar.

Met een financiële bijdrage van € 15,00 per jaar (meer mag natuurlijk ook) kunt u donateur worden. Zo helpt u mee aan het voortbestaan van de stichting en haar werk. U kunt uw bijdrage overmaken naar rekeningnummer NL71 RABO 0105 8462 44 ten name van de Stichting Steun Tweestromenland in Beeld en Geluid in Wamel. Verzoek om naam, adres en (niet verplicht) uw eventuele e-mailadres daarbij te vermelden.

Als tegenprestatie informeren wij u over onze activiteiten via onze Nieuwsbrief. Bovendien hebben u en een introducé recht op het gratis bijwonen van een van onze jaarlijkse donateursavonden. Alleen daarmee al hebt u uw inleggeld terugverdiend.

Mogen we op uw steun rekenen? Dan zijn we in staat om ons ook in de toekomst te blijven inzetten voor het in beeld en geluid vastleggen van een stukje historie van het Land van Maas en Waal. En kunnen we op de eerstkomende filmavond ook tegen u zeggen: “Bedankt!”

Meld u direct aan als donateur.

  Uw naam

  Uw e-mail

  Telefoon

  Adres

  Postcode

  Woonplaats

  Uw bericht