ANBI

Statutaire naam: Stichting Tweestromenland in Beeld en Geluid
RSIN-nummer: 802731910.
Email: info@2bg.nl

De Stichting Tweestromenland in Beeld en Geluid is op 11 januari 1993 opgericht in Wamel en werkt uitsluitend met vrijwilligers. Die zijn zonder uitzondering belangeloos in de weer voor de stichting; niemand wordt betaald; dat geldt eveneens voor de bestuursleden.

Doelstelling van de stichting is het wonen, werken en leven in het Land van Maas en Waal en aangrenzende gebieden op film vast leggen voor nu en vooral ook voor latere generaties.Alle overige informatie is elders op deze website te vinden.
De stichting heeft geen winstoogmerk.
De stichting haalt haar inkomsten uit subsidies van de gemeenten Wijchen, Druten, Beuningen en West Maas en Waal, uit de bijdragen van donateurs en andere begunstigers en uit incidentele vrijwillige bijdragen en donaties.

Tweestromenland in Beeld en Geluid tracht haar doelen te verwezenlijken door actief beheer van de eigen website met daarop onder meer een rijk scala aan filmreportages. Die worden niet alleen bekeken door ‘vrienden’ van de stichting, maar ook als onder meer studiemateriaal door universiteiten, scholen, waterschappen, gemeenten en anderen.

De stichting verzorgt jaarlijks donateursavonden en/of -middagen in cultureel centrum D’n Bogerd in Druten. Dan worden er nieuwe films van cineast Jos Kruisbergen vertoond en producties die veelal te lang zijn om op onze website te plaatsen. In de herfst- en de wintermaanden worden in D’n Bogerd ook gratis te bezoeken filmvoorstellingen gehouden. Waar dat mogelijk is, verzorgt de stichting op verzoek ook gratis filmvoorstellingen in zorgcentra en verpleeghuizen in de regio. Ook hierover is elders op deze website nadere informatie te vinden.

Financiële stukken:

jaarstukken tweestromenland 2020

Stichting Tweestromenland in Beeld en Geluid 2017

IMG_20170812_0001

IMG_20170812_0002

IMG_20170812_0003