PRIVACY-STATEMENT

Privacy-statement

Ook wij komen niet onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming uit. Die verordening is van toepassing sinds 25 mei 2018; op dat moment is in de hele Europese Unie dezelfde privacywetgeving gaan gelden.

In die wetgeving staat onder meer aangegeven hoe een organisatie als de onze moet omgaan met de persoonsgegevens van al onze relaties. Ook wordt in die wetgeving bepaald wat er allemaal komt kijken bij het maken van films en foto’s en het publiceren daarvan.

In verband met deze wetgeving heeft de Stichting Tweestromenland in Beeld en Geluid deze privacy-policy opgesteld.

De privacywetgeving geeft burgers meer zeggenschap over hun persoonsgegevens. Ze mogen die inzien, laten wijzigen of zelfs volledig laten wissen. Dat geldt echter niet als de persoonsgegevens worden gebruikt voor journalistieke doeleinden.

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie bevatten waarmee iemand geïdentificeerd wordt of op een eenvoudige manier kan worden geïdentificeerd. Tweestromenland in Beeld en Geluid doet dat door het vastleggen van de naam, het adres en het mailadres van de donateurs; deze gegevens worden gekoppeld aan een donateursnummer. Deze gegevens maken het ons mogelijk om onze begunstigers op de hoogte te houden van nieuws rondom onze stichting en informatie te geven over onze filmvoorstellingen.

De persoonsgegevens van onze donateurs zijn opgeslagen in een beveiligde ‘cloud’ (zeg maar: een afgeschermde omgeving). Alleen ons secretariaat heeft toegang tot deze gegevens; ze worden onder geen enkele voorwaarde aan anderen doorgespeeld. Mensen die voor onze camera verschijnen, geven door middel van hun medewerking aan de opnames automatisch toestemming voor het weergeven van gegevens als hun naam en – als dat relevant is – hun beroep of functie binnen een organisatie.

Aansprakelijkheid

Tweestromenland in Beeld en Geluid besteedt alle mogelijke zorg aan de juistheid, volledigheid en actualiteit van de website www.2bg.nl, waarop onder meer een groot aantal documentaires, reportages, portretten en dergelijke bekeken kunnen worden. Desondanks kunnen er geen rechten worden ontleend aan de informatie die op deze website staat weergegeven. De stichting aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die ontstaat door het gebruik van de site of de informatie die via de site wordt verstrekt, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of grove schuld onzerzijds. De Stichting Tweestromenland in Beeld en Geluid behoudt zich het recht voor om de informatie op de website te allen tijde te verbeteren of te verwijderen.

Copyright

De intellecten eigendomsrechten op alle teksten, beelden, geluiden en programmatuur op de website www.2bg.nl behoren toe aan de Stichting Tweestromenland in Beeld en Geluid of haar licentiegevers. Als gebruikers informatie op deze site achterlaten, dragen zij alle intellectuele eigendomsrechten daarvan over aan de Stichting Tweestromenland in Beeld en Geluid. Ook vrijwaren zij de stichting van aanspraken van derden. Niets van deze site mag zonder de schriftelijke toestemming van de Stichting Tweestromenland in Beeld en Geluid worden verveelvoudigd. Mocht de stichting worden geconfronteerd met (vermeende) inbreuk makende materialen of links die op haar website worden achtergelaten, dan heeft de stichting het recht – maar niet de plicht – deze gegevens onmiddellijk te verwijderen.

Films van onze website mogen gratis worden vertoond op scholen en andere onderwijsinstellingen, op voorwaarde dat er géén commerciële activiteiten aan verbonden zijn.

Meest recente berichten

Stembureau 11 in Wamel kiest voor rechtser Brussel (2024)

Alle films op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet worden gekopieerd. Het plaatsen van een link naar onze website is wel toegestaan.

door Bas van der Hoeven

Stembureau 11 in Wamel kiest voor rechtser Brussel

Dorp bezorgt de vier coalitiepartijen een  forse meerderheid

Stemhokjes, landkaartgrote biljetten en een ontspannen maar waakzame bureauvoorzitter Karel Kalkers achter de tafel: het is 6 juni 2024 en stembureau 11 in Wamel is open. Het Vrijetijdscentrum (VTC) is een van de zeer vele plaatsen waar vandaag een nieuw Europees Parlement wordt gekozen.  Het is een komen en gaan van mensen. Ook Jos Kruisbergen is deze dag te vinden in het VTC  in zijn woonplaats Wamel;  om te stemmen én om reacties van kiezers voor het Europees Parlement vast te leggen.

Wamel volgt, zoals heel West Maas en Waal, de landelijke trend. De in totaal 705 zetels in het Europees Parlement zouden als het alleen aan de Wamelnaren ligt als volgt uitpakken: de PVV behaalt met 185 verreweg de meeste zetels. Coalitiepartners VVD en BBB scoren ook goed met respectievelijk 103 en 85 zetels. Pieter Omtzigt heeft het blijkbaar verbruid in Maas en Waal, zijn NSC krijgt geen enkele zetel. Groenlinks/PvdA wordt na de PVV de tweede partij met 128 zetels. Opmerkelijk is dat het elders afgeschreven Forum voor Democratie op 24 zetels uit zou komen. Lees verder

  1. Sfeervolle Hernense Stratenmarkt (2024) Geef een reactie
  2. Wamelnaren naar Huissen om kerk te redden (2024) Geef een reactie
  3. In Memoriam: Ruud Stoeten Geef een reactie
  4. Tonnie, haar laatste wens (2024) Geef een reactie