PRIVACY-STATEMENT

Privacy-statement

Ook wij komen niet onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming uit. Die verordening is van toepassing sinds 25 mei 2018; op dat moment is in de hele Europese Unie dezelfde privacywetgeving gaan gelden.

In die wetgeving staat onder meer aangegeven hoe een organisatie als de onze moet omgaan met de persoonsgegevens van al onze relaties. Ook wordt in die wetgeving bepaald wat er allemaal komt kijken bij het maken van films en foto’s en het publiceren daarvan.

In verband met deze wetgeving heeft de Stichting Tweestromenland in Beeld en Geluid deze privacy-policy opgesteld.

De privacywetgeving geeft burgers meer zeggenschap over hun persoonsgegevens. Ze mogen die inzien, laten wijzigen of zelfs volledig laten wissen. Dat geldt echter niet als de persoonsgegevens worden gebruikt voor journalistieke doeleinden.

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie bevatten waarmee iemand geïdentificeerd wordt of op een eenvoudige manier kan worden geïdentificeerd. Tweestromenland in Beeld en Geluid doet dat door het vastleggen van de naam, het adres en het mailadres van de donateurs; deze gegevens worden gekoppeld aan een donateursnummer. Deze gegevens maken het ons mogelijk om onze begunstigers op de hoogte te houden van nieuws rondom onze stichting en informatie te geven over onze filmvoorstellingen.

De persoonsgegevens van onze donateurs zijn opgeslagen in een beveiligde ‘cloud’ (zeg maar: een afgeschermde omgeving). Alleen ons secretariaat heeft toegang tot deze gegevens; ze worden onder geen enkele voorwaarde aan anderen doorgespeeld. Mensen die voor onze camera verschijnen, geven door middel van hun medewerking aan de opnames automatisch toestemming voor het weergeven van gegevens als hun naam en – als dat relevant is – hun beroep of functie binnen een organisatie.

Aansprakelijkheid

Tweestromenland in Beeld en Geluid besteedt alle mogelijke zorg aan de juistheid, volledigheid en actualiteit van de website www.2bg.nl, waarop onder meer een groot aantal documentaires, reportages, portretten en dergelijke bekeken kunnen worden. Desondanks kunnen er geen rechten worden ontleend aan de informatie die op deze website staat weergegeven. De stichting aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die ontstaat door het gebruik van de site of de informatie die via de site wordt verstrekt, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of grove schuld onzerzijds. De Stichting Tweestromenland in Beeld en Geluid behoudt zich het recht voor om de informatie op de website te allen tijde te verbeteren of te verwijderen.

Copyright

De intellecten eigendomsrechten op alle teksten, beelden, geluiden en programmatuur op de website www.2bg.nl behoren toe aan de Stichting Tweestromenland in Beeld en Geluid of haar licentiegevers. Als gebruikers informatie op deze site achterlaten, dragen zij alle intellectuele eigendomsrechten daarvan over aan de Stichting Tweestromenland in Beeld en Geluid. Ook vrijwaren zij de stichting van aanspraken van derden. Niets van deze site mag zonder de schriftelijke toestemming van de Stichting Tweestromenland in Beeld en Geluid worden verveelvoudigd. Mocht de stichting worden geconfronteerd met (vermeende) inbreuk makende materialen of links die op haar website worden achtergelaten, dan heeft de stichting het recht – maar niet de plicht – deze gegevens onmiddellijk te verwijderen.

Films van onze website mogen gratis worden vertoond op scholen en andere onderwijsinstellingen, op voorwaarde dat er géén commerciële activiteiten aan verbonden zijn.

Meest recente berichten

Nieuw tijdperk carnavalsvereniging De Oude Gierpont (2023)

Alle films op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet worden gekopieerd. Het plaatsen van een link naar onze website is wel toegestaan.

Nieuw tijdperk carnavalsvereniging De Oude Gierpont (2023)

Door Nicole Megens

De klap kwam hard aan in, misschien wel het beroemdste carnavalsdorp van ons land: ‘t Wamelse Veergat in het land van Maas en Waal. Decennialang vierde de Oude Gierpont carnaval bij, zoals de Wamelnaren zeggen, de Rut. Enkele maanden geleden kwam daar echter plotseling een einde aan. Vanwege nieuwe veiligheidsvoorschriften mocht er in de Rut er geen carnaval meer gevierd worden. Een enorme domper die als een mokerslag bij heldere hemel binnenkwam bij het dorp. Maar Wamel zou Wamel niet zijn om bij de pakken neer te gaan zitten. De koppen werden bij elkaar gestoken en samen met de gemeente West Maas en Waal kwam er een nieuwe locatie: het Pastoor Kurstjensplein.

‘Het was een stukje nostalgie in residentie de Rut’, zegt documentairemaker Jos Kruisbergen. ‘Vele malen hebben we in het verleden onze prachtige carnavalsvereniging voor de landelijke televisie gebracht. In het jaar 2000 maakten we nog een anderhalf uur documentaire over het 44-jarig bestaan die als titel meekreeg De ontdekking van ‘t Veergat. Nu zijn we 23 jaar later en aan de Wamelse Arena bij Rutten is een einde gekomen’.

‘Echt een stukje nostalgie is voorbij. Met de watersnood in 1926 is koningin Wilhelmina nog bij Rutten geweest’. Jos zucht: ‘Een rijke historie ligt achter ons’. Over Rutten is wel een boek te schrijven wie weet dat iemand dat op zich neemt!

Oud -prins Frans van Echteld (2016) ziet nieuwe kansen met de huidige locatie waar nu een grote tent wordt gebouwd. Ferran Lamers spreekt voor de camera van Jos kruisbergen over een nieuw tijdperk. Oud-prins Willy van Aanholt (2014):

‘Ik neem er speciaal vrij voor. Het doet me wel wat dat het nu bij Rutten afgelopen is. Ik neem er altijd extra voor vrij. Het is een verbroederingsfeest voor jong en oud’.
Maar toch ziet hij ook wel de positieve kanten. In enkele dagen verrijst er een nieuwe carnavalsarena op het plein. Kruisbergen: ‘Ik denk dat Prins Pleun met zijn adjudanten Ronny en Willy samen met de raad van Elf weer een puik feest gaan neerzetten’. Carnaval in Wamel is niet weg te denken. De reportage is binnenkort ook te zien op www.2bg.nl

 

 

 

  1. Archeologische vondsten in Beuningen (2004) Geef een reactie
  2. Toneel Niftrik (2004) Geef een reactie
  3. Julian Sas speelt Hoefijzer plat (2004) Geef een reactie
  4. Honden van de hoge in Dreumel (2022) Geef een reactie