Weidevogels (2006)

Het is helemaal niet eenvoudig om het nest van een grutto in een weiland te vinden. Niet iedereen heeft daar oog voor. Maar als je goed kijkt, zie je smalle looppaadjes tussen de grashalmen. Volg ze en de kans is groot dat je bij een grutto-verblijfplaats uit komt, zo leggen de mensen van Landschapsbeheer Gelderland uit. Samen met vrijwilligers en boeren trekken ze door het opschietend gras in de polder, op zoek naar stekkies van weidevogels.

“Een boer is net als een pastoor”, verklaart melkveehouder Cees Cruijsen. “Allebei beschouwen ze hun vak als een roeping.” En een boer is vooral boer vanwege zijn liefde voor de natuur, zegt hij. Vandaar dat hij maar al te graag wil meehelpen aan het koesteren van de vogels die zijn weidegronden bevolken.

Datzelfde geldt voor zijn collega Francien Hanenberg, die uitlegt wat boeren kunnen doen om te voorkomen dat nesten worden vernield of verstoord. Door ze te markeren bijvoorbeeld. Of het gras pas na half juni te maaien: dan zijn de eieren uitgebroed. En niet mesten of maaien langs slootranden zodat de kuikens een vluchtweg hebben.

Vrijwilliger Bert Krevel benadrukt dat dergelijke acties broodnodig zijn om de vogelstand van onder meer scholekster, grutto en kievit op peil te houden. Rowan Koster van Landschapsbeheer vertelt dat boeren die meedoen aan deze vorm van vogelbescherming, daarvoor subsidie kunnen krijgen van de provincie.

Onze filmploeg legde de speuractie van Landschapsbeheer vast.