Bomenkap in waalsteeg Wamel (1998)

De klok lijkt te zijn teruggezet. Wamel is in opstand gekomen tegen het plan om honderden hoogbejaarde populieren te kappen langs de Waalsteeg. Net als in 1998, toen de dreigende bomenkamp leidde tot de oprichting van het Dorpscomité Wamel. Dat won uiteindelijk: de oude bomen mochten blijven staan. Of het nu, anno 2012, weer lukt, blijft de vraag. Eerstdaags zullen er besluiten over worden genomen.
Veertien jaar geleden draaide alles om een nieuw gemeentelijk landschapsbeleidsplan. De architecten vonden dat de Waalsteeg-pupulieren daarin niet pasten. Dus moest de bijl erin. Op het moment dat daarmee een begin werd gemaakt, stond ineens het hele dorp op z’n achterste benen. Want heeft de Waalsteeg als oude veerweg geen historische betekenis? En trekt niet half Wamel er op mooie zondagen naar toe om er met het gezin of met de hond een heerlijke wandeling te maken of er gewoon wat rond te hangen?
Heel Wamel was meteen paraat toen de motorzagen begonnen te ronken en de eerste peppelstammen tegen de poldervlakte smakten. Ondanks de regen en de modder trok de bevolking massaal in de richting van het oude karrenspoor in de uiterwaarden.
En iedereen verbaasde zich. Zoals agrariër Herman van Doesburg die boert op weiden en akkers bezijden het pad. Maar ook dorpelingen als Ineke Quist, Hans van Kempen, Clasien van Gelder en Marion van Wezel snapten er helemaal niets meer van. “Hoe kan een landschapsarchitect nou vinden dat deze bomen hier niet passen”, mopperden ze in dat jaar 1998 voor de camera van cineast Jos Kruisbergen. Hij klom met die camera zelfs de kerktoren in om te laten zien hoe mooi dit ‘ommetje’ aan de andere kant van de dijk zich door het uiterwaardenlandschap slingert.
De dorpelingen besloten destijds om toenmalig wethouder Piet van Toor aan de tand te voelen. Die verklaarde dat het landschapsbeleidsplan door de gemeenteraad was aangenomen en ook zou worden uitgevoerd. Maar, zo wilde hij wel kwijt, “Als blijkt dat er goede motieven zijn om de bomen te laten staan, dan zal ik daar zeker positief tegenover staan.”
En jawel, de gemeenteraad draaide het kapbesluit terug, waarna de Waalsteeg tot op de dag van vandaag zijn groene karakter behield.
Maar nu ligt er dan opeens een nieuw besluit van burgemeester en wethouders om één rij populieren te verwijderen. Deze keer is het argument dat landbouwvoertuigen er op sommige plekken niet meer langs kunnen. Een aantal weilanden en akkers is daardoor onbereikbaar geworden via de route Waaldijk-Waalsteeg. Boeren zien zich daarom genoodzaakt om dwars door het dorp te rijden. Dan komen de grote trekkers pal langs basisschool De Terebint, waar veel kinderen oversteken. En dat vinden B en W onwenselijk.
Opnieuw verzet het Wamelse dorpscomité zich fel tegen de plannen. Het snapt er niets van dat de gemeente hierover geen overleg heeft gepleegd met het dorp. Het comité heeft een aantal alternatieven bedacht die de kap van de populieren kunnen voorkomen. Momenteel worden daar gesprekken over gevoerd met de gemeente. Ook zijn er plannen voor een betoging.
Voorzitter Hans van Kempen van het Dorpscomité vraagt zich af of de gesprekken wat op zullen leveren. En wederom snapt niemand er meer iets van: “De Waalsteeg maakt intussen deel uit van een dorps-ommetje: een wandelroute die is vastgelegd in het Landschapsontwikkelingsplan. En nog niet zo lang geleden heeft wethouder Hol verzekerd dat die bomen niet zouden worden gekapt.”