Warm welkom voor Willem-Alexander (1998)

Toen Willem-Alexander nog kroonprins was, heeft hij beloofd dat hij nog eens zou terugkeren naar  het rivierenland tussen Maas en Waal. Daar staat hem dan wederom een warm welkom te wachten. Zéker nu hij koning is. Mocht de vorst zijn in 1998 gedane belofte zijn vergeten, dan zal hij er zeker aan worden herinnerd door de West Maas en Waalse oud-burgemeester Toon Maas.

Dat blijkt uit een filmpje dat cineast Jos Kruisbergen heeft gemaakt tijdens het bezoek van de – toen nog – prins aan Heerewaarden en Dreumel in oktober 1998. Op de kop van de Waaldijk onthulde hij het inmiddels befaamde beeld ‘Stad aan de Rivier’ van kunstenaar Cor Litjens uit Deest: een sculptuur waarmee de overgang van woon- naar watergebied wordt gesymboliseerd.
Oud-Burgemeester Maas vroeg hem destijds of hij misschien ook een blik wilde werpen op de herdenkingssteen die herinnert aan het bezoek van koningin Beatrix in het bijna-watersnoodjaar 1995. Toon Maas voor de camera van Jos Kruisbergen: “De prins beloofde nog een keer te zullen terugkomen. Ik heb hem gezegd dat ik die belofte niet zal vergeten.” Er zijn langs de rivieren overigens nog wel meer monumenten en vliedbergen te vinden die getuigen van het koninklijke blijk van medeleven met streekbewoners die in het verleden zijn getroffen door watersnoden.
Willem-Alexander had enige tijd voordat hij op bezoek kwam, aangegeven dat hij zich wilde gaan bezighouden met ‘watermanagement’. Een waar kon hij dan beter terecht dan in hèt waterland bij uitstek: Maas en Waal. Polderbaas Bas de Bruijn en andere deskundigen informeerden hem over allerlei zaken die met de rivieren te maken hebben: kwelwater, de dijkverbeteringen, het plan Ruimte voor de Rivier en de noodzaak van een goede waterbeheersing.
De burgemeesters Henk Spoelstra (Heerewaarden) en Toon Maas (West Maas en Waal) waren uitermate trots de troonopvolger in het mooie Rivierenland te mogen ontvangen.
Maar of hij als regerend vorst ook echt opnieuw op visite komt? Je weet maar nooit…