Tolbrug (1995)

Hij kan er trots op zijn: de bestuurder van die bestelwagen. In twintig jaar heeft hij zo’n 30.000 harde oude guldens meebetaald aan de Prins Willem-Alexanderbrug. Vijftienhonderd gulden per jaar. Maar ja, Maas en Waal wilde de brug nu eenmaal. Die kwam er, maar alleen op de voorwaarde dat het een tolbrug zou worden.
Jos Kruisbergen heeft veel opnames gemaakt van die oeververbinding tussen Wamel en Tiel, die sinds kort zelfs een aansluiting heeft gekregen op de Maas en Waalweg. Brug en weg zijn een zegen voor het Rivierengebied gebleken en gelukkig is het al lang geleden dat de tolheffing werd afgeschaft. Jos Kruisbergen was er in 1995 bij, aan de vooravond van het tolvrij worden van de brug. En maakte er een clipje van.
Kruisbergen praatte met onder anderen Willy Hol, die ervoor gevochten heeft dat de brug er kwam, en met oud-burgemeester Ton Bus van de voormalige gemeente Megen.
En natuurlijk ook met de dagelijkse gebruikers.