Renovatie Bernhardsluis Tiel (2008)

Ademloos zagen de talrijke kijkers de honderdduizenden kilo’s staal wegzakken in de Tielse sluiskolk. Het was een compleet spektakel op die augustusdag in 2008. Rijkswaterstaat plaatste toen een tweede nieuwe hefdeur en twee opgeknapte vangconstructies met behulp van een enorme hijsinstallatie. De Waterstaatmensen hadden het publiek uitgenodigd om te komen kijken naar de mega klus en daar werd massaal gehoor aan gegeven. Ook cineast Jos Kruisbergen en zijn geluidsman Geert Megens waren erbij. Ze hebben de hele operatie op film vastgelegd.

De Prins Bernhardsluis zorgt ervoor dat de verschillen in waterpeil tussen het Amsterdam-Rijnkanaal en de Waal worden overbrugd en is dan ook een belangrijke schakel voor het scheepvaartverkeer. Het complex bestaat sinds 1952. Door het steeds intensiever worden van de duwvaart voldeed de smalle kluiskolk op een gegeven moment niet meer. Daarom werd er in de jaren zeventig een bredere kolk naast de oude gegraven. Zo af en toe is groot onderhoud nodig: zo eens in de 25 tot 30 jaar. En dat was wat er op 7 augustus gebeurde. De duwvaartsluis werd voorzien van een gloednieuwe hefdeur en er werden twee ‘vangen’ voor beide sluisdeuren geplaatst: enorme stalen hekken die moeten voorkomen dat de deuren averij oplopen als er per abuis een schip tegenaan tikt.

De gevaarten werden per ponton aangevoerd en op spectaculaire wijze op hun plaats gezet met behulp van een bok, een enorme drijvende hijskraan. En dat was geen simpel klusje: de nieuwe deur weegt namelijk zo’n 240.000 kilo; de vangen hebben een gewicht van ongeveer 185.000 kilo per stuk. En wat het belangrijkste is: het moet allemaal natuurlijk w√®l passen!

Maar de waterwerkers hadden goed gemeten, zo wordt duidelijk tijdens het kijken naar Kruisbergens  filmpje. De cineast laat ook zien dat de toeschouwers vanaf de Echteldse kant van de sluis enorm hebben genoten. Rijkswaterstaat had gezorgd voor deskundigen die uitleg gaven; er was met behulp van houtsnippers een speciaal voetpad aangelegd en er stond een tent waar tussen de bedrijven door van een drankje kon worden genoten.

Jos Kruisbergen sprak met toeschouwers die diep onder de indruk waren. En ook de mensen van Rijkswaterstaat zelf vonden het allemaal heel spannend. Woordvoerster Sylvia Kramer: “Dit is voor ons geen alledaags werk. Ook wij vinden dit prachtig en uniek.”

Rijkswaterstaat is in mei 2008 begonnen met de renovatie van de Prins Bernhardsluis. In de zomermaanden zijn in de oostelijke sluis niet alleen beide hefdeuren door een nieuwe deur vervangen. Ook het hele systeem hier omheen, behalve de vangen ook de rails, de bekabeling en het besturingssysteem van de deuren, is opgeknapt of vernieuwd. Het beton in de sluiskolk zelf is eveneens opgeknapt.

Een jaar later zou de westelijke sluis aan de beurt komen. Toen werd de ruimte van de sluismeesters gemoderniseerd. Ook zijn er toen nog wat kleine werkzaamheden verricht aan een aantal gebouwtjes.