Wateroverlast in Rivierengebied (2016)

Alle films op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet worden gekopieerd. Het plaatsen van een link naar onze website is wel toegestaan.

Wateroverlast in Rivierengebied
Water kan verkwikken en verstikken, verkoelen en overspoelen. Water brengt leven, maar ook dood. Bewoners van het Rivierengebied kennen die twee gezichten. Ze weten dat de loom voortkabbelende rivier kan veranderen in een kolkende, allesverwoestende stroom. In 1995 ging het bijna mis, extreem hoogwater dreigde dijken te verzwelgen. In Ochten herinnert een monument aan die bijna-ramp, met dank aan zij die het tij keerden.

Maar ook als de dijken niet bedreigd worden, zorgt een hoge waterstand voor kommer en – inderdaad – kwel. Het water dat binnendijks opborrelt, omhooggestuwd door die immense watermassa tussen de dijken.Niet levensbedreigend. Tenminste niet voor de mens, maar wél voor de maïs. Dat gewas gaat dood in kwelwater, legt Martin van Meteren uit.

Heemraad Mathieu Gremmen van Waterschap Rivierenland schets een somber scenario: ‘Het zal in de toekomst alleen maar meer worden. Hoosbuien, maar ook droge periodes, het weer wordt extremer door klimaatverandering.’ Giel Weerwag doet er wat aan. Hij pompt dag en nacht 4.000 kuub kwelwater per uur terug in de Waal. Om maïs, bieten en bonen op 3.000 hectare landbouwgrond te redden van de verdrinkingsdood.

Jos Kruisbergen brengt verlokking en bedreiging van het water prachtig in beeld en spreekt de mensen die daar mee leven. Dag in dag uit, al eeuwenlang.  Reportage te zien op site van:  2bg.nl