Opening Jan van Welie gemaal (2005)

Het bord wordt onthuld. Dan: een druk op de knop. Het water begint te suizen in de buizen en te stromen in de polder. Ziedaar: de start van het Dreumelse gemaal Jan van Welie. Een beetje officieel was het allemaal op die 17ejuni 2005. Maar wel belangrijk.
Jos Kruisbergen filmde destijds de ingebruikname van het gemaal, toch een belangrijk stukje geschiedenis voor de ‘Zak van Maas en Waal’ zoals ze Dreumel en z’n buitengebied wel eens noemen.
Omdat dit stukje Maas en Waal heel wat meters onder het Amsterdams Peil ligt, borrelt de bodem in het gebied tussen de rivieren van het water. Aan de andere kant kampen de Dreumelse fruittelers er nogal eens met een watertekort. Niet alleen om hun boomgaarden te kunnen beregenen in droge perioden. Maar vooral ook om de fruitbloesem in het vroege voorjaar te beschermen tegen de nachtvorst. De bloemen en de knoppen worden dan besproeid waardoor zich er een dun laagje ijs op afzet. Hoe vreemd het ook klinkt: dat ijs voorkomt dat de bloemen bevriezen.
Het gemaal dient dus een dubbel doel: “Het achterland wordt ermee ontwaterd en de fruittelers gebruiken het ter bestrijding van de nachtvorst”, aldus dijkgraaf Gerrit Kok van het Waterschap Rivierenland. Matthieu Gremmen, voorzitter van de landinrichtingscommissie legt uit dat zijn organisatie, met een gulle bijdrage van de Europese Commissie, aan de wieg van het gemaal heeft gestaan. Gelders gedeputeerde Harry Keereweer benadrukt dat niet alleen de landbouw profijt heeft van het nieuwe gemaal, maar ook de natuur, de recreatie en het toerisme.
Het gemaal heeft de naam gekregen van wijlen Jan van Welie, een belangrijke initiatiefnemer van de ruilverkaveling. Hij heeft als eerste voorzitter heel belangrijk werk gedaan. Hoewel Van Welie geen waterschapsbestuurder was, voelde hij zich zeer verbonden met het schap, de landbouw en de ontwikkeling daarvan. Zijn weduwe Lies van Welie-Sas werd dan ook nauw betrokken bij de ingebruikname van het gemaal, samen met dijkgraaf Gerrit Kok.