Raad redt historisch museum (2007)

De West Maas en Waalse gemeenteraad heeft in 2007 unaniem besloten het Streekhistorisch Museum Tweestromenland te redden. De zeventien raadsleden waren unaniem van mening dat het museum moet blijven bestaan. Jos Kruisbergen en Geert Megens legden de discussie vast in beeld en geluid en maakten er een filmpje van.

Het museum is gehuisvest in  het voormalige St.-Elisabethklooster in Beneden-Leeuwen. Dat was eigendom van de zorginstelling Sivoz van wie het complex jarenlang voor een symbolische gulden per jaar kon worden gehuurd. Maar Sivoz wilde destijds aan de slag met verbouw en nieuwbouw van haar aangrenzende verpleeghuis. En dat kostte flink wat geld. Reden waarom besloten werd een reële huur te gaan vragen (30.000 euro per jaar) of anders het klooster te verkopen. Het museum zelf heeft geen geld, waardoor het grote gevaar dreigde dat het z’n onderkomen zou kwijtraken.

Dankzij het raadsbesluit van  8 februari 2007 is de gemeente West Maas en Waal voor 425.000 euro eigenaar geworden van het voormalige klooster. Het is van groot belang dat het museum in stand blijft, zo sprak de raad unaniem uit. Diverse raadsleden deden hun zegje, zoals Martien Seelen van de PvdA, René Cruijssen (FD), CDA-er Piet van Toor en Johan van den Hurk van de Partij Boven-Leeuwen. Ze hadden allemaal veel lof voor de vrijwilligers die het museum nu al twintig jaar belangeloos bestieren. En verweten burgemeester en wethouders dat het doorhakken van de knoop eigenlijk veel te lang (meer dan een jaar) heeft geduurd. “Eigenlijk is het al vijf óver twaalf”, aldus raadslid Cruijssen.

Wethouder Bert van Swam benadrukte dat door de aankoop de druk nu van de ketel is. “We gaan nu in alle rust praten over wat er moet gebeuren om het museum te behouden.”

Het raadsbesluit werd door een volle publieke tribune met applaus begroet. “Een heel goede zaak voor de streek”, klok het. “Zoiets kun je maar één keer behouden.”

Museumbeheerder Therus van Sommeren was het daar vanuit het diepst van zijn hart mee eens. Voordat de vergadering begon had hij het al gezegd:  “Een ‘nee’ van de gemeenteraad zou een ramp zijn. De hele historie van Maas en Waal moet dan worden opgeruimd. Nee, dat kan toch niet?”