Nieuwe boom voor Mina Kuppen -‘ons goudhaantje’ (2015)

Alle films op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet worden gekopieerd. Het plaatsen van een link naar onze website is wel toegestaan.

Ooit noemde oud-pastoor Zijlmans van Beneden-Leeuwen haar ‘Ons Goudhaantje’: Mina Kuppen, een legendarische weldoenster. Dankzij haar gulle bijdragen aan dorp, kerk en klooster konden er in Lauwe dingen van de grond komen die tot op de dag van vandaag doorwerken. Ze was wijd en zijd bekend, dat ‘Goudhaantje’; het dorp had veel eerbied voor deze zeer vermogende dame.
Waar nu het Beneden-Leeuwense Dorpsplein ligt, stond tot voor enkele jaren een enorme boom. Ooit was op diezelfde plek de tuin van Mina te vinden; later is op die plaats het winkelcentrum verrezen, maar de boom bleef staan, als een waardig gedenkteken aan de gulle Lauwse dame. Tót er in 2007 een akelig foutje werd gemaakt bij de herinrichting van het plein. Een graafmachine kapte per abuis teveel wortels, waardoor er geen overlevingskansen meer waren voor de kloeke, anderhalve eeuw oude plataan. Die moest dan ook worden gekapt, en dat had nogal wat emoties tot gevolg. Het dorp stond op z’n achterste benen (zie in ons archief onder ‘Historie’ de filmreportage ‘Lauwe blijft rouwen om boom van Mina Kup’).
Jarenlang is er gepraat over een nieuwe herinneringsplek. Die is er gekomen. Niet op het Dorpsplein, maar in de voortuin van het Streekhistorisch Museum Tweestromenland aan de Pastoor Zijlmansstraat. Daar is onlangs ter herinnering aan Mina Kuppen een nieuwe plataan geplant, met daarbij een plaquette, waarop de betekenis van de Lauwse weldoenster staat weergegeven, naast een afbeelding van haar geschilderde portret. Bovendien kreeg de gulle dame in de nieuwbouwwijk Leeuwensveld een straat die naar haar is genoemd: Het Wilhelmina Kuppenpad.
Op die zeventiende september 2015 werd er een klein feestje op touw gezet rond de afrondende plechtigheid van dit alles: de onthulling van de plaquette bij de boom in de tuin van het museum. Heel bekend Leeuwen was erbij, en uiteraard ook onze cineast Jos Kruisbergen. In de film komt burgemeester Steenkamp aan het woord. Evenals een trotse Jan van Gelder van de Heemkundekring Leeuwen. Ook blijkt dat een deel van de dorpsbewoners toch liever een groen herinneringsteken op het Dorpsplein had willen zien. De reactie van Jan van Gelder: “Er is lang over gepraat, dit is eruit gekomen. Daar moeten we tevreden mee zijn.”