Roedens ommetje Bergharen (2007)

Wie het Roedens Ommetje tussen Bergharen en Horssen wil gaan maken, kan bij morsig weer maar beter laarzen aantrekken. Dat bleek tijdens de officiële ingebruikname van deze nieuwe maar tegelijkertijd oeroude wandelroute door het boerenland. Veel meelopers hadden geen rekening gehouden met de zompige onverharde paden. Maar mensen zijn slim: bind gewoon een paar plastic zakken rond je pasgepoetste schoenen, geen centje pijn meer.
Het was genieten tijdens dat allereerste Roedens Ommetje op zaterdag 10 maart 2007. Dat wordt overduidelijk uit het filmpje dat Jos Kruisbergen en Geert Megens van die gebeurtenis maakten. Ze waren er allemaal bij: instanties als de gemeente Wijchen, Het Geldersch Landschap, het Waterschap, de boerenorganisatie ZLTO, maar ook carnavalisten, muzikanten en vanzelfsprekend talrijke wandelliefhebbers.
Officials en wandelaars reageerden lyrisch. Zoals de Wijchense wethouder Marcel Thijsen die maar niet uitgesproken raakte over het prachtige landschap waar de wandeling doorheen voert. Datzelfde gold voor de vertegenwoordigers van de leefbaarheidsgroepen uit Bergharen en Horssen.
Het Roedens Ommetje ligt in de ecologische zone tussen Horssen en Heumen. Via grotendeels onverharde paden kan een wandeling van een dikke zeven kilometer door het boerenlandschap worden gemaakt. Een groot deel van de route loopt via een 250 jaar oud historisch tracé langs de Nieuwe Wetering (die ook wel het ‘Wijchens Maasje’ wordt genoemd), over het dijkje tussen het Zwarte Brugske en de Schaarse brug. Dat dijkje werd in de 18eeeuw aangelegd tijdens het uitgraven van de wetering en diende oorspronkelijk ter ontsluiting van de aanpalende weilanden.
Het Roedens Ommetje is nieuw leven ingeblazen door de Leefbaarheidsgroep Bergharen. Op verzoek van de Wandelpadengroep hebben Het Geldersch Landschap, het Waterschap Rivierenland en de gemeente Wijchen de dichtgegroeide paden opgeschoond en bereikbaar gemaakt door het vervallen Zwarte Brugske (dat ook wel Pastoorsbrugske wordt genoemd) te herstellen.
Het is er nu prachtig wandelen tussen de houtwallen langs het water, met doorkijkjes naar het typische polderlandschap en de rivier-stuifduinen van Bergharen en Hernen. Onderweg ontmoet je water- en weidevogels, konijnen en hazen en soms zelfs een ree of een vos. En vooral ook: rust.
Het pad is niet alleen bedoeld voor de inwoners van Bergharen die het leuk vinden om net als vroeger een ommetje te maken door het boerenlandschap in hun achtertuin. Het is zeker ook de moeite waard voor wandelaars uit de regio en recreanten die op een andere manier willen genieten van het Land van Maas en Waal. Het Roedens Ommetje sluit aan op verschillende andere boerenpaden zoals  het Galgenberg Ommetje en het Munnikhof Ommetje, maar ook op het wandelgebied rond park De Groene Heuvels en natuurpaden in en rond het Hernense kasteel en het Hernense bos.
Het Ommetje start bij het Dorpshuis in de Bergharense Dorpsstraat. Dan gaat het langs de Sint-Annakerk richting Hernen en via de Stompendijk met uitzicht op de komkleigronden, naar café-restaurant-camping De Tolbrug. Lopend over de Schaarsestraat neemt de wandelaar het eerste onverharde pad rechts om dan via het Zwarte Brugske de Wetering over te steken. Verder gaat ’t dan, over het dijkje richting Horssen, de Schaarse Brug voorbij naar De Aspert, langs wijngaard De Kleine Heerlijkheid richting Oostweg. Vervolgens via de Roedensestraat de Meleveldsestraat in, terug richting Bergharen. Dan  het eerste onverharde pad rechts het Smalle Straatje in. Via De Aaldert en de Grotestraat komt uiteindelijk het Dorpshuis weer in zicht.