Film van grote historische waarde: De Rivier met gejuich ontvangen (2011)

Ook De Waalkanter ziet Jos Kruisbergens films helemaal zitten. Na de donateursavond van 2011 schreef het Maas en Waalse huis-aan-huisblad:

Film van grote historische waarde: De Rivier met gejuich ontvangen

“Het water stijgt. Murmelend rukt het op richting zomerdijk en traag kruipt het er overheen. Dan krijgt de Waal het op zijn heupen, vliegt overeind uit zijn winterbed. En stort zich donderend de uiterwaarden in. Godzijdank liggen aan de einder de imposante rivierdijken; ze hebben hun sterke armen gespreid en slagen er voor de zoveelste keer in om het riviergeweld binnen de perken te houden.